פגיעה מינית – הגדרות בסיס

טיפול בחרדות
אונס

אונס הוא כל סוג של יחסי מין (אנאליים, אוראליים או ואגינליים), אפילו קלי הערך ביותר, באמצעות כל חפץ, הנעשים ע"י גבר או אישה, כלפי גבר או אישה, ללא הסכמה עקרונית. 

תקיפה מינית

כל מגע מיני (כולל חשיפת הגוף או הפשטה מבגדים), באמצעות כל חפץ, הנעשים ע"י גבר או אישה, כלפי גבר או אישה, ללא הסכמה עקרונית. 

ניצול מיני

ניצול הזולת בלא הסכמה, בניגוד לחוק ובצורה בלתי צודקת, למען צרכיו ומטרותיו האישיות של התוקף או של כל אדם אחר מלבד הקורבן. התנהגות זו אינה כוללת אונס, תקיפה מינית או הטרדה מינית.  דוגמאות לניצול מיני כוללות סרסרות (הוצאה לזנות), הקלטה של פעילות מינית ללא הסכמה בוידאו או אודאו, חריגה מגבולות ההסכמה (למשל לתת לחברך לצפות בך בעת קיום יחסי מין שבהסכמה, ללא ידיעתו של בן/ת הזוג), העברת נגיפי HIV או STD לאחר ובמכוון וכן להביא אדם לידי חוסר תפקוד במטרה לאנוס או לתקוף מינית אדם אחר.
 

מושגים במסגרת הגדרה זו:

יחסי מין

החדרת איבר מין של גבר, חפץ, לשון או אצבע לאיבר מין של אישה, החדרת איבר מין של גבר, חפץ, לשון או אצבע לחלל הפה, או יחסי מין אוראליים (מגע של איבר המין אל הפה או מגע של הפה אל איבר המין). 

מגע מיני

כל מגע עם השדיים, העכוז או אברי המין, או נגיעה באחר באמצעות אחד מאיברי הגוף הנ"ל, או לגרום לאחר לגעת בך או בעצמו ע"י אחד מהאיברים הנ"ל.

הסכמה עקרונית

הסכמה עקרונית היא מודעת וניתנת בחופשיות ובאופן אקטיבי, באמצעות מילים או פעולות מקובלות על שני הצדדים, המשקפות את רצונו של האחר לקחת חלק בפעילות מינית המוסכמת על שניהם.

במידה ולא נאמרו או נעשו הפעולות המשקפות הבנה הדדית (גיבוש של מה עומד להתרחש, איפה, עם מי ובאיזה אופן), זוהי אחריותו של היוזם, או של האדם המעונין להשתתף בפעילות מינית מסוג מסוים, לוודא שניתנה הסכמה מצד השותף/ים.

הסכמה הדדית שבהבנה נבחנת במונחים סובייקטיביים (אישיים). הסכמה הופכת להיות מובנת באופן הדדי כאשר אדם סביר יכול לשקול את המילים או הפעולות של הצד השני ליזום הסכם המובן באופן הדדי ביניהם, לעשות את אותה הפעילות, באותו אופן, באותו זמן, האחד עם השני.

הסכמה הניתנת ע"י רמאות או בכוח, אם כוח פיזי, אם באמצעות איומים, הפחדה או בכפייה, אינה הסכמה תקפה.
 

הסכמה לעולם אינה קבילה במקרים הבאים:

1. קטינים (אונס עפ"י החוק)

2. בעלי מוגבלות נפשית

3. בעלי מוגבלות פיזית
 

אדם שאינו מתפקד כתוצאה משתיית אלכוהול או כל סוג אחר של סם (מרצונו או שלא מרצונו), או שאינו בהכרה, אינו מודע, או חסר אונים פיזית – אין הסכמתו קבילה.

אין ליזום פעילות מינית כלשהי עם אדם שידוע, או שניתן היה לדעת עליו, כי הוא בעל מגבלות פיזיות.

כוונת "מוגבלות" היא מצב בו אין לאדם היכולת להעריך את העובדה שהוא נמצא בסיטואציה מינית, או אינו יכול להעריך באופן הגיוני וסביר את אופי המצב בו הוא נמצא.

לתיאום פגישה השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

לתיאום פגישה השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

שירלי צוק

תאמו עימי פגישה

דילוג לתוכן